Naše firma provádí speciální ochranou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (DDD), je držitelem osvědčení a povolení k provádění této činnosti.

 

  • dezinfekce plošná (postřik) a prostorová (aerosol)- nákladních prostorů, kabin vozidel, autobusů, bytů, sklepů, půd, prodejen, provozů, škol a školek atd.
  • dezinsekce – hubení mravenců, švábů, rusů, štěnic, cvrčků
  • deratizace – určení výskytu a likvidace hlodavců (myši, potkani) ve skladech atd…

 

Ať už se jedná o dezinfekci či dezinsekci kabin vozidel či přepravních prostorů a nebo DDD v budovách, vždy vystavujeme protokol o provedených pracích pro případnou kontrolu ze strany hygienické stanice.

 

Osvědčení: osvědčení DDD

Povinost provádět DDD pro podnikatele: 

Dle zákona 258/2000 Sb. § 57 2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.