Naše firma provádí speciální ochranou desinfekci, je držitelem osvědčení a povolení k provádění této činnosti, které je k náhlednutí zde: OSVĚDČENÍ DEZINFEKCE

V rámci koncernu Well Pack jsme vyčistili a vydezinfikovali přes 1 000 000 000 jednotek určených pro přepravu potravin.

V současnosti disponujeme 5-ti samostatnými dezinfekčními jednotkami s možností zasáhnout kdekoliv v ČR.

Naše prováděné služby virucidní dezinfekce:

  • plošná oplachová dezinfekce na bázi chlornanu-venkovní prostory, nákupní vozíky a košíky, přepravní kontejnery, chladící návěsy, lednice, průmyslové a potravinářské provozy
  • plošná bezoplachová dezinfekce na bázi alkoholů – kanceláře, byty, jídelny, prodejny, školy a školky
  • prostorová na bázi ozonu – interiéry autobusů, kabin tahačů, osobních vozidel, menší místnosti
  • NANO-polymerová dezinfekce střednědobá dezinfekční ochrana na bázi polyhexamethylen guanidinu též známý jako PolyHMG. Na ošetřeném prosotru vytvoříme ochraný biocidní film. Dezinfekční účinnost až 21 dní.
  • NANO-dezinfekce dlouhodobá dezinfekční ochrana speciální směsí oxidu titaničitého, provádíme certifikovaný nástřik povrchů. Aktivní NANO nástřik rozkládá všechny organické částice (karcinogeny, nečistoty, viry, bakterie, plísně, výpary z umělých hmot apod.) primárně na vodu a oxid uhličitý a to po dobu minimálně pět let.
  • Dezinfekční UV robot – nabízíme prodej, pronájem i jednorázové zásahy pomocí automatického dezinfečkního UVC robota.

Aplikace NANO-dezinfekce nástřiky: 

Zdravotnická zařízení // Školy a školky // Potravinářské provozy // Kuchyně // Kanceláře a byty // Fasády budov // Technický list

Automatický dezinfekční UVC robot: 

UV_robot_CZE

China Intelligent Disinfection Robot Pictures&Photos

 

Ať už se jedná o dezinfekci kabin vozidel či přepravních prostorů a nebo dezinfekci v budovách, vždy vystavujeme protokol o provedených pracích pro případnou kontrolu ze strany hygienické stanice.

Specializujeme se na dezinfekci a čištění chladících návěsů. Ke každému dezinfikovanému návěsu vystavujeme protokol v českém a anglickém jazyce.

 

 

Povinost provádět DDD pro podnikatele: 

Dle zákona 258/2000 Sb. § 57 2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.